Depresja u kobiet a depresja u mężczyzn – najważniejsze różnice i podobieństwa

Depresja to zaburzenie psychiczne, która dotyka ludzi bez względu na płeć, wiek czy status społeczny. Niemniej jednak istnieją różnice między depresją u kobiet i u mężczyzn. Dotyczą one zarówno częstotliwości występowania tego zaburzenia, jego przebiegu, typowych objawów, jak i innych spraw. Poniżej przybliżamy ten temat oraz podpowiadamy jakie istotne kwestie wiążą się ze zróżnicowaniem depresji według kryterium płci.

Płeć a przyczyny depresji 

Jednym z najważniejszych czynników wpływających na występowanie depresji u kobiet jest hormon estrogen. Badania wykazały, że kobiety są bardziej narażone na depresję w okresie menstruacyjnym, po porodzie i w okresie menopauzy. Mężczyźni z kolei są mniej skłonni do zwracania uwagi na swoje emocje i rzadziej mówią o swoich problemach niż kobiety. Częściej też wykazują agresję, nadużywają alkoholu lub substancji odurzających, co może wpłynąć na rozwój depresji. Mężczyźni są też bardziej narażeni na ciężki przebieg depresji, prowadzący na przykład do samobójstwa.

Objawy depresji u kobiet i mężczyzn 

W przypadku objawów depresji kobiety zazwyczaj wykazują tendencję do izolacji, zwiększonej czułości, płaczu, a także doświadczają zaburzeń snu, apetytu i niskiej samooceny. U mężczyzn zaś depresja może objawiać się poprzez agresywność, wściekłość, zwiększoną irytację, utratę zainteresowania życiem seksualnym, a także przez problemy z koncentracją.

W przypadku leczenia depresji u kobiet i mężczyzn stosowane są podobne metody terapeutyczne, takie jak psychoterapia czy farmakoterapia. Niemniej jednak, ze względu na różnice w objawach i przyczynach występowania, w terapii mogą być stosowane różne strategie, a także leki dostosowane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Nie ma zatem jednoznacznej odpowiedzi na to jak leczyć depresję, gdyż często zależy to zarówno od płci pacjenta, jak i konkretnego przebiegu i rozwoju tego zaburzenia. 

Depresja a wiek chorych 

Istnieją wyraźne różnice w wieku, w którym depresja występuje u kobiet i mężczyzn. Według badań kobiety są bardziej narażone na depresję niż mężczyźni w okresie senioralnym, w wieku średnim i w okresie dojrzewania. 

Badania wykazują również, że u mężczyzn depresja najczęściej występuje w starszym wieku, zwłaszcza po 65 roku życia. Może to być związane z czynnikami biologicznymi, takimi jak spadek poziomu testosteronu, a także czynnikami psychologicznymi, takimi jak izolacja społeczna, brak poczucia satysfakcji z własnego życia czy utrata bliskich. 

Ponadto badania wskazują na różnice statystyczne w występowaniu depresji pomiędzy kobietami a mężczyznami. Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia, na całym świecie kobiety mają dwa razy większe ryzyko wystąpienia depresji niż mężczyźni. Jednocześnie mężczyźni częściej popełniają samobójstwa w wyniku rozwoju depresji, co może być związane z mniejszą skłonnością do szukania pomocy u specjalisty.